Mätaravläsning 2010-01-05

Slutlig avstämning med samtliga justeringar kommer att publiceras på hemsidan under februari.