Avstämningen är klar. Justering sker i april med avdrag eller debitering på månadsavgiften.

Avstämning el 2007 (pdf-dokument)