Information om elkostnader och förbrukning 2018 samt uppskattat elpris för 2019:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2018

Elpriser 2018