Com hem låter meddela följande:

”På grund av förändringar i avtalen mellan programbolagen kommer kanalerna TV4 Plus och TV8 att byta plats med varandra i grundutbudet. Förändringen genomförs den 30 juni 2008.”