Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: januari 2010

Elavstämning för 2009

Elavstämning avseende 2009 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.

Mätaravläsning

Mätaravläsning 2010-01-05

Slutlig avstämning med samtliga justeringar kommer att publiceras på hemsidan under februari.