Mitt Riksbyggen

Mitt Riksbyggen finns det du behöver för överlåtelse, andrahandsuthyrning och annan aktuell information.

Kvar på den här sidan finns endast äldre dokument sparade.

Överlåtelse och medlemsansökan

Ansökan görs/finns på Mitt Riksbyggen.

Andrahandsuthyrning

Ansökan görs/finns på Mitt Riksbyggen.

Stadgar

Finns på Mitt Riksbyggen.

Avstämning elmätare

Finns på Mitt Riksbyggen.

Årsmöten

Finns på Mitt Riksbyggen.

Övrigt

Andelstal

Elregler

Lantmäteriets lägenhetsnumrering

Nyckeljour

Parkeringsregler

Planritning vån 2 och 3

Tvättstugeregler

Årsredovisningar

Finns på Mitt Riksbyggen.