Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: april 2008

Vårstädning

Container för vårstädningen kommer den 30 april. Så passa på att rensa i era förråd och släng sånt ni inte behöver. Elektronik och miljöfarligt avfall får INTE slängas i containern!

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF JÄRVEN
Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Järven onsdagen den 23 april 2008 kl. 18.30 i föreningens möteslokal i ingång H.

Kallelse och dagordning har delats ut till de boende.