Container för vårstädningen kommer den 30 april. Så passa på att rensa i era förråd och släng sånt ni inte behöver. Elektronik och miljöfarligt avfall får INTE slängas i containern!