OBS! Denna sida uppdateras inte längre. Aktuella avgifter finns numera under ”Dokument – För medlemmar – Aktuella avgifter” i Mitt Riksbyggen.

Sammanställning över avgifter:

Grundavgift 41 kvm: – kr/mån
Kabel-TV & Bredband: – kr/mån
Elnät: – kr/mån
Trappstädning: – kr/mån
Extra förråd: – kr/mån

Anmärkningar:
Grundavgift, kabel-tv, bredband, trappstäd och elnät är obligatoriska. Utöver dessa tillkommer även en kostnad för el som baseras på din förbrukning. För mer information se ”Eldistribution”.

För att räkna grundavgiften för en lägenhet med en annan storlek så tar du grundavgiften och delar med 41. Denna summa multiplicerar du sedan med aktuell storlek.

Avgift för andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar och 7 kap. 14 § bostadsrättslagen tas en avgift ut vid andrahandsuthyrning. Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet årligen. Debiteras per kalendermånad som lägenheten är uthyrd.