Information om elkostnader och förbrukning 2016 samt uppskattat elpris för 2017:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2016

Elpriser 2016