Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: oktober 2009

Två träd mindre på gården

Björken och tallen som hade dött/var på väg att dö är nu fällda. Nya kommer att planteras så småningom.

Lösöre i allmänna utrymmen

Enligt räddningstjänstlagen §16 skall alla allmänna utrymmen hållas rena från lösöre. Ni har till den 15 november att ta hand om det ni vill spara. Efter detta datum kommer allt lösöre i samtliga förrådsgångar (både på vind och i källaren), trapphus och allmänna utrymmen att slängas.