Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: augusti 2008

Parkering

Det råder parkeringsförbud på all mark som tillhör föreningen. Fordonet kan lämnas max 10 minuter utan tillsyn under förutsättning att framkomligheten inte hindras. Står fordonet längre tid riskerar man parkeringsböter. Detta sköts av Securitas.

Tvättmaskin

En ny tvättmaskin har installerats i tvättstugan för att ersätta den som var trasig. Den nya maskinen är tillskillnad från den gamla inte en grovtvättmaskin då vi har konstaterat att behovet av en sådan är så lågt att det inte motiverar den prisskillnad som råder mellan maskinerna.