En ny tvättmaskin har installerats i tvättstugan för att ersätta den som var trasig. Den nya maskinen är tillskillnad från den gamla inte en grovtvättmaskin då vi har konstaterat att behovet av en sådan är så lågt att det inte motiverar den prisskillnad som råder mellan maskinerna.