Trollhättan Energi kommer att tillsätta ett grönt färgämne i fjärrvärmesystemet fr.o.m. vecka 33.

”Anledningen är att färgen enkelt gör det möjligt att spåra läckage i fjärrvärmenätet och i fastighetens värmeväxlare för tappvarmvatten. Denna metod är vanligt förekommande i Sverige.

Om en läcka uppstår kan ditt varmvatten bli svagt grönfärgat. Färgämnet är helt ofarligt.

Många gamla fjärrvärmecentraler är utbytta, så vår förhoppning är att ev. läckor kommer att vara få. Om allt är normalt så får du aldrig se det gröna vattnet.”

Om ni upptäcker att ni fått grönfärgat varmvatten – kontakta styrelsen så tar vi kontakt med Trollhättans Energi.