Information om elkostnader och förbrukning 2012 samt uppskattat elpris för 2013:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2012

Elpriser 2012