Information om elkostnader och förbrukning 2015 samt uppskattat elpris för 2016:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2015

Elpriser 2015