Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får:

Jag skall sälja min lägenhet, vilka handlingar skall ni ha?
Alla handlingar finns tillgängliga på ”Mitt Riksbyggen”.

Vad är lägenhetens andelstal?
Se det här dokumentet.

Vad är lägenhetens förmögenhetsvärde?
Det står på avin som avser månadsavgiften för januari. Saknar ni avin så får ni höra av er till vår ekonomiförvaltare, Riksbyggen, tel 0522 – 65 44 20

Jag har inte fått någon hyresavi.
Hör av dig till vår ekonomiförvaltare, Riksbyggen, tel 0522 – 65 44 20

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand.
Alla handlingar för detta finns tillgängliga på ”Mitt Riksbyggen”.

Vem kan jag anlita för mindre arbeten i lägenheten?
Den som så önskar kan anlita Riksbyggen för mindre arbeten i den egna lägenheten. Grundprincipen är i sådana fall att det sker på medlemmens egen bekostnad. Dessutom tillkommer naturligtvis eventuella materialkostnader. När det gäller byte av läckande kranpackningar står emellertid föreningen för kostnaden. Även lagning av läckande toalettstolar bekostas av föreningen om det kan ske till en rimlig kostnad. Vid läckande fönster p.g.a. av otät fönsterlist så står föreningen för kostnaden. OBS! Gäller EJ fönsterremsorna för dammskydd mellan fönstren, byte av dessa fönsterremsor är inre underhåll och är medlemmens ansvar.

Uthyrning av lokaler/extra förråd
Uthyrning av källarlokaler samt extra förråd sker endast till föreningens medlemmar. Vi har för närvarande inget ledig men du kan ställa upp dig på en kölista. Meddela styrelsen ditt namn och lägenhetsnummer samt att du vill ställa dig på kölista för ett extra förråd.

Inre reparationsfond
Upplöstes 2007-04-25 enligt årsmötesbeslut. De medlemmar som då hade innestående medel fick dessa utbetalda.

Pantsättningar
Sköts av vår ekonomiförvaltare, Riksbyggen, tel 0522 – 65 44 20