Med anledning av indexuppräkning av befintliga avtal så kommer följande avgifter att justeras från och med 1 april 2010.

Elnät: 73 kr/mån (från 68 kr/mån)
Kabel-TV: 94 kr/mån (från 84 kr/mån)
Trappstädning: 58 kr/mån (från 54 kr/mån)