Information om elen finns hädanefter på https://mitt.riksbyggen.se/ (information from 2020 och framåt).

Föreningen tog i oktober 2005 över eldistributionen samt elmätarna i huset från Trollhättans Energi. Föreningen debiterar sedan dess var och en efter förbrukning och tar även ut en fast avgift (som motsvarar nätkostnaden för lägenhetskunder hos Trollhättans Energi). Den rörliga avgiften fastställs varje år av styrelsen och beräknas ligga cirka 15% över verklig kostnad. Vid månadskiftet december/januari varje år så avläses samtliga elmätare och ett eventuellt underskott eller överskott regleras på april månads avi.

Vårt avtal om fast pris hos Fyrstad Kraft löpte ut den sista oktober 2006 och efter att begärt in offerter från flera leverantörer så var det Uppsala El som gav oss bäst villkor. Vi har tecknat ett förmånligt avtal utan fasta avgifter och med ett lågt pålägg på det rörliga spotpriset från Nordpool. Sedan den förste oktober 2009 är vår leverantör Telge Energi.

Läs mer om avgifterna här.

Övergången till gemensam mätare bedöms ge ett bra tillskott till föreningens ekonomi utan extra kostnad för medlemmarna. Som större kund har vi haft möjlighet att pressa priset.