Elavstämning avseende 2011 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.