Ekonomiförvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköter Riksbyggen i Uddevalla. De sköter föreningens register över pantsatta lägenheter, tar emot betalning av månadsavgifter, sköter betalning av föreningens räkningar samt upprättar bokslut och budget.

Årsredovisningar finns på Mitt Riksbyggen.