Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: februari 2011

Ej godkänd ventilationskontroll!

Den, enligt lag, obligatoriska ventilationskontrollen som genomfördes i slutet av förra året blev tyvärr inte godkänd. Det är totalt 36 lägenheter som har fått minst en anmärkning (med gradering ”2:a”) som måste åtgärdas. De vanligaste problemen är att ventilationsgallret i väggen inte går att öppna samt att frånluftsdonen inte går att komma åt p.g.a. att de har blivit inbyggda på något sätt.

Samtliga ventilationsdon måste vara lättåtkomliga för inspektion och rensning.

En bostadsrätt köps alltid i befintligt skick, man tar således över ansvaret för vad tidigare bostadsrättshavare har gjort!

De bostadsrättshavare som har fått anmärkningar märkta med en gradering ”2:a” har blivit informerade om detta via brev och har till och med den 24 mars 2011 på sig att åtgärda dessa. Om det vid efterkontrollen visar sig att det fortfarande finns lägenheter där bostadsrättshavaren har underlåtit att åtgärda anmärkningarna så kommer föreningen, på medlemmens bekostnad och med stöd av bostadsrättslagen, att anlita hantverkare för att göra frånluftsdon/ventilationskanaler tillgängliga. Eventuell skada på inredning som kan uppkomma i samband med detta arbete får bostadsrättshavaren själv svara för.

Elavstämning för 2010

Elavstämning avseende 2010 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.

Sökes: Engagerade medlemmar!

Föreningen söker hela tiden efter nytt tillskott till vår styrelse, både för förnyelse samt att ersätta styrelsemedlemmar som av olika anledningar lämnar denna. Att bo i en bostadsrättsförening är en stor skillnad från att bo i hyresrätt. En bostadsrättsförening drivs gemensamt av dess medlemmar och styrelsen är den som har ansvar för dess dagliga verksamheten. Det är alltså viktigt att som bostadsrättsinnehavare att vara delaktig och hjälpa till med föreningens arbete. Att vara med i bostadsrättsföreningens styrelse är lärorikt och dessutom får man ännu bättre insyn i vad som händer och behandlas i föreningen.

Om du känner dig intresserad av att vara med och engagera dig i styrelsearbetet får du mer än gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!