Den, enligt lag, obligatoriska ventilationskontrollen som genomfördes i slutet av förra året blev tyvärr inte godkänd. Det är totalt 36 lägenheter som har fått minst en anmärkning (med gradering ”2:a”) som måste åtgärdas. De vanligaste problemen är att ventilationsgallret i väggen inte går att öppna samt att frånluftsdonen inte går att komma åt p.g.a. att de har blivit inbyggda på något sätt.

Samtliga ventilationsdon måste vara lättåtkomliga för inspektion och rensning.

En bostadsrätt köps alltid i befintligt skick, man tar således över ansvaret för vad tidigare bostadsrättshavare har gjort!

De bostadsrättshavare som har fått anmärkningar märkta med en gradering ”2:a” har blivit informerade om detta via brev och har till och med den 24 mars 2011 på sig att åtgärda dessa. Om det vid efterkontrollen visar sig att det fortfarande finns lägenheter där bostadsrättshavaren har underlåtit att åtgärda anmärkningarna så kommer föreningen, på medlemmens bekostnad och med stöd av bostadsrättslagen, att anlita hantverkare för att göra frånluftsdon/ventilationskanaler tillgängliga. Eventuell skada på inredning som kan uppkomma i samband med detta arbete får bostadsrättshavaren själv svara för.