Med anledning av indexuppräkning av befintliga avtal så kommer följande avgifter att justeras från och med 1 april 2011.

Elnät: 77 kr/mån (från 73 kr/mån)
Kabel-TV: 98 kr/mån (från 94 kr/mån)