Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Månad: mars 2011

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF JÄRVEN
Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Järven onsdagen den 13 april 2010 kl. 18.30 i föreningens möteslokal i ingång H.

Kallelse och dagordning har delats ut till de boende.

Justering av tilläggsavgifter

Med anledning av indexuppräkning av befintliga avtal så kommer följande avgifter att justeras från och med 1 april 2011.

Elnät: 77 kr/mån (från 73 kr/mån)
Kabel-TV: 98 kr/mån (från 94 kr/mån)