Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Författare: admin (sida 1 av 10)

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF JÄRVEN
Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Järven onsdagen den 18 april 2012 kl. 18.30 i föreningens möteslokal i ingång H.

Kallelse och dagordning har delats ut till de boende.

Elavstämning för 2011

Elavstämning avseende 2011 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.

Gruppavtal på bredband och telefoni

Föreningen har tecknat ett gruppavtal på bredband och telefoni. Kostnaden för gruppavtalet ryms inom föreningens nuvarande ekonomiska ramar och i nuläget är det därför inte aktuellt att göra någon justering av månadsavgiften. Avtalet innebär att varje hushåll i föreningen får följande:

– Ett abonnemang på Bredband Medium 10 Mbit/s.

– 5 st e-postadresser och 5 st hemsidor.

– Ett abonnemang på Telefoni Small.

– Ett modem för bredband (förberett för upp till 25 Mbit/s) och telefoni.

För att kunna använda tjänsterna måste du göra en beställning hos Com Hem. Du gör det genom att skicka in blanketten som följer med i det brev som inom kort delas ut till alla boende. Du betalar inget till Com Hem för ovanstående tjänster, de ingår i din avgift till föreningen.

Är du redan kund hos Com Hem?
Om du redan idag har ett bredbands- eller telefoniabonnemang hos Com Hem får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang. Ring Com Hems Kundservice för beställning av Gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 för att aktivera rabatten.

Äldre inlägg