Elavstämning avseende 2010 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.