Bostadsrättsföreningen Järven

Djupebäcksgatan 2 och Tingvallavägen 9 i Trollhättan

Kategori: El (sida 1 av 3)

Avstämning El 2013

Information om elkostnader och förbrukning 2013 samt uppskattat elpris för 2014:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2013

Elpriser 2013

Avstämning El 2012

Information om elkostnader och förbrukning 2012 samt uppskattat elpris för 2013:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2012

Elpriser 2012

Elavstämning för 2011

Elavstämning avseende 2011 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.

Äldre inlägg