Information om elkostnader och förbrukning 2013 samt uppskattat elpris för 2014:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2013

Elpriser 2013