Det råder parkeringsförbud på all mark som tillhör föreningen. Fordonet kan lämnas max 10 minuter utan tillsyn under förutsättning att framkomligheten inte hindras. Står fordonet längre tid riskerar man parkeringsböter. Detta sköts av Securitas.