Mätaravläsning 2009-01-03

Slutlig avstämning med samtliga justeringar kommer att publiceras på hemsidan under februari.