Elavstämning avseende 2008 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.