KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF JÄRVEN
Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Järven onsdagen den 22 april 2009 kl. 18.30 i föreningens möteslokal i ingång H.

Kallelse och dagordning har delats ut till de boende.