Enligt räddningstjänstlagen §16 skall alla allmänna utrymmen hållas rena från lösöre. Ni har till den 15 november att ta hand om det ni vill spara. Efter detta datum kommer allt lösöre i samtliga förrådsgångar (både på vind och i källaren), trapphus och allmänna utrymmen att slängas.