Björken och tallen som hade dött/var på väg att dö är nu fällda. Nya kommer att planteras så småningom.