Elavstämning avseende 2009 års förbrukning

Överskott/underskott regleras på avgiftsavin för april månad.