Som en service till våra medlemmar har föreningen ett antal återvinningskärl på gården. Kärlen är avsedda för normalt hushållsavfall, d.v.s. dagstidningar, papper, plastförpackningar och glas. Ingenting får ställas utanför kärlen!

Grovavfall (möbler och dylikt) hör definitivt inte hemma där och orsakar stora onödiga extrakostnader för föreningen. Kostnader som sedan kommer att tas ut av de boende genom höjd månadsavgift.

/Styrelsen

Länk till Trollhättans återvinningscentral.