På det senaste årsmötet fattades beslut om en delvis ny styrelse. Vilka personer som ingår i den framgår här. Där anges också hur styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna inom sig.

Som framgår av tidigare utdelad redovisning är föreningens ekonomi tillfredsställande. På årsmötet beslutades därför om oförändrad årsavgift. Fortfarande återstår att byta ut ett par stammar för kallvatten men det innebär ingen större kostnad.

Så småningom måste vi renovera fasaden. Hittills har vi klarat oss med att lappa och laga men en fullständig översyn rycker allt närmare. Vi vill då passa på tillfället att även isolera huset eftersom det skulle sänka energiförbrukningen. Tyvärr har kommunen, av kulturminnesskäl, avslagit vår ansökan om bygglov. Vi har överklagat kommunens beslut till länsstyrelsen men där är handläggningstiden för sådana ärenden mer än ett år lång.

Beträffande tvättstugan kommer vi att undersöka om det behövs ytterligare en torktumlare. Riksbyggen kommer också att undersöka om det går att effektivisera torkrummen genom att förbättra lindragningen.

Vi överväger att göra oss av med den gamla värmepannan och oljetanken. På så sätt frigör vi ett utrymme som kan användas till annat. Diskussioner har inletts med Stena Metall.

Den som så önskar kan anlita Riksbyggen för mindre arbeten i den egna lägenheten. Grundprincipen är i sådana fall att det sker på medlemmens egen bekostnad. När det gäller byte av läckande kranpackningar står emellertid föreningen för kostnaden. Även lagning av läckande toalettstolar bekostas av föreningen om kostnaden är rimlig.

Vi vill slutligen påminna om att det endast är styrelsen som kan ta initiativ till att fel och brister i fastigheten blir avhjälpta. Det är därför av största vikt att vi blir informerade.