Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Registret är i första hand avsett att utgöra grund för folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Lägenhetsregistrets nummer (fyra siffror) utgör lägenhetens identitet tillsammans med tillhörande adress och det är detta som förs in i folkbokföringsregistret.

Lägenhetsregistret nummer skall inte förväxlas med föreningens befintliga lägenhetsbeteckningar som fortfarande skall användas vid överlåtelser, pantsättningar, avgiftshantering m.m.

Lantmäteriets lägenhetsnumrering för BRF Järven