Som en service till våra medlemmar har föreningen återvinningskärl på gården. Vi är medvetna om att det är många kärl som samsas på samma yta och därför är det extra viktigt att vi tillsammans försöker hålla ordning och slänga saker rätt.

Tyvärr så sker det alldeles för ofta att kärlen/marken runtomkring är överfyllda av sopor som inte hör hemma där. Och med tanke på att återvinningskärlen är helt synliga från gården så ser det allt annat än trevligt ut.

Vi håller för närvarande på att arbeta fram ett förslag beträffande återvinningen men fram tills dess får vi försöka hjälpas åt att hålla ordning.

I sopnedkasten hör bara gröna och röda påsar hemma. Väl knutna!

I återvinningskärlen skall det endast finnas det som de är avsedda för. D.v.s. returpapper i returpappersbingen, rena och tomma glasflaskor i glasåtervinningen osv.

Pappersförpackningarna skall vikas ihop och plattas till innan de slängs.

Kärlen får inte vara överfulla så att locket inte går att stänga!
Är det fullt så måste ni vänta tills dess att kärlet har tömts, alternativt att ni själva tar er till närmsta återvinningsstation.

Inga skrymmande förpackningar eller stora mängder.
Kärlen är avsedda för enstaka förpackningar från boende. Behöver ni slänga skrymmande förpackningar eller stora mängder så får ni ta er till återvinningsstationen istället!

Kärlen skall stå med markeringen ”denna sida ut vid hämtning” utåt.
Annars tömmer inte kommunen kärlen.

Utanför kärlen och på marken får absolut inget slängas!

Returburkar och PET-flaskor pantar ni i livsmedelsbutiken!

Om sophanteringen fortsätter att misskötas så ser vi ingen annan utväg än att i värsta fall ta bort denna service och i fortsättningen hänvisa Er till närmsta återvinningsstation.

/Styrelsen