Protokoll från årsmötet i april månad:

Årsmöte 2012