Till alla medlemmar:

Vid årsmötet i vår bostadsrättsförening genomfördes vissa förändringar som innebär att styrelsen har fått en delvis ny sammansättning. Längre ner på sidan finns en förteckning över medlemmarna i den nya styrelsen och där anges också vilka arbetsuppgifter varje styrelsemedlem har. Om du som medlem har några frågor att ställa vill vi att du i första hand vänder dig till den styrelsemedlem som hanterar sådant som just du undrar över.

Föreningen har under det gångna året drabbats av vissa kostnader för inkasso till följda av att enstaka medlemmar har slarvat med att betala sin månatliga avgift. Det är naturligtvis helt fel att en enskild medlems försummelse ska gå ut över hela föreningen. Vi har därför beslutat att försöka genomföra en förändring som innebär att sådana kostnader i framtiden tas ut via avgiftsavin av den medlem som orsakat dem.

Vi vill också påminna om att reparationer och underhåll inne i lägenheterna inte bekostas av föreningen med undantag för läckande kranar och toalettstolar o dyl. Det kan ibland vara svårt att veta var gränsen går mellan föreningens och bostadsrättsägarens ansvar. I sådana fall skall ni alltid vända er till styrelsen innan arbetena påbörjas.

Den nya styrelsen:

Ordförande:
Ronny Holm Allmänt ansvar Tel:0706-61 55 66

Sekreterare/kassör:
Vincent Rolandsson*  Ekonomi, upphandling, kontrakt Tel:0520-134 63

Ledamot:
Lena Hallonqvist* Fastighetsskötsel, köp och försäljning av lägenheter, pantsättning, andrahandsuthyrning och nycklar. Tel:0709-56 38 36

Ledamot:
Tobias Wadenbo* Tvättstugan Tel:0737-77 32 59

Ledamot:
Fredrik Bengtsson* Hemsidan, avläsning och rapportering av elförbrukningen. Tel:0708-62 64 75

Suppleant:
Anna Kjellin Tel:073-153 04 72

Namn markerade med en stjärna går även att nå via e-post.
Skicka då till respektive förnamn @brfjarven.se

Kontakta oss helst via telefon eller e-post. Besök oss i hemmet endast vid akuta ärenden.