Om du skall köpa eller sälja din lägenhet så finns det några saker du skall tänka på.

Avtalet
Bostadsrättslagens 6 kap §§4-5 anger att ett skriftligt avtal skall upprättas i tre exemplar, underskrivna av köpare och säljare med köpeskillingen angiven. Ett exemplar skall inlämnas till föreningen. Om du vill kan du använda detta avtal.

Medlemsansökan
Enligt bostadsrättslagen är det föreningens styrelse som på grundval av lag och föreningens stadgar avgör vem som får bli medlem i föreningen. En sådan ansökan om medlemsskap skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen. Ansökningshandling finner du här. Vidare kräver styrelsen någon form av handling som utvisar att köparen har en betryggande ekonomi, t.ex anställningsavtal eller utdrag från UC. Tänk även på att föreningen endast tillåter delat ägarskap om samtliga delägare varaktigt bor i lägenheten.

Observera att om köparen vägras inträde i föreningen så är köpeavtalet enligt lag ogiltigt.

Avtal, medlemsansökan och övriga handlingar skickar du till föreningens postadress.

Pantsättning
Pantsättningar ska skickas direkt till vår ekonomiförvaltare (se adress under kontaktinformation) för underskrift. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tas pantsättningsavgift ut med belopp som uppgår till 1% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Överlåtelseavgift
För arbete med övergång av bostadsrätt tas överlåtelseavgift ut av säljaren med belopp som uppgår till 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medlemsansökan
Köpeavtal

Angående lägenhetsnummer

Det finns två olika nummer p.g.a. att det i Sverige under 2010 infördes ett nationellt register. Vi vill härmed förtydliga vad som gäller:

– Det fyrsiffriga numret skall BARA användas vid kontakt med skatteverket/folkbokföringen. Det är detta nummer, tillsammans med din fullständiga adress, som tillhör det nationella lägenhetsregistret.

– I föreningens egna lägenhetsförteckning så identifieras varje lägenhet genom en bokstav (trappuppgången) samt en siffra (löpnummer i den aktuella trappuppgången), t.ex ”A1”. Det är alltså denna beteckning som ni skall ange vid överlåtelser och vid kontakt med förening, styrelse, ekonomiförvaltning och fastighetsskötare.