Föreningen har tecknat ett gruppavtal på bredband och telefoni. Kostnaden för gruppavtalet ryms inom föreningens nuvarande ekonomiska ramar och i nuläget är det därför inte aktuellt att göra någon justering av månadsavgiften. Avtalet innebär att varje hushåll i föreningen får följande:

– Ett abonnemang på Bredband Medium 10 Mbit/s.

– 5 st e-postadresser och 5 st hemsidor.

– Ett abonnemang på Telefoni Small.

– Ett modem för bredband (förberett för upp till 25 Mbit/s) och telefoni.

För att kunna använda tjänsterna måste du göra en beställning hos Com Hem. Du gör det genom att skicka in blanketten som följer med i det brev som inom kort delas ut till alla boende. Du betalar inget till Com Hem för ovanstående tjänster, de ingår i din avgift till föreningen.

Är du redan kund hos Com Hem?
Om du redan idag har ett bredbands- eller telefoniabonnemang hos Com Hem får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang. Ring Com Hems Kundservice för beställning av Gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 för att aktivera rabatten.