Information om elkostnader och förbrukning 2017 samt uppskattat elpris för 2018:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2017

Elpriser 2017