Information om elkostnader och förbrukning 2014 samt uppskattat elpris för 2015:

Eldistribution

Snabblänkar till pdfdokumenten:

Avstämning El 2014

Elpriser 2014