Sammanställning över aktuella avgifter:

Grundavgift 41 kvm: 1716 kr/mån*
Kabel-TV & Bredband: 98 kr/mån
Elnät: 77 kr/mån
Trappstädning*: 58 kr/mån
Extra förråd (f.d. skyddsrum): 100 kr/mån

Anmärkningar:
Grundavgift, kabel-tv, bredband, trappstäd och elnät är obligatoriska. Utöver dessa tillkommer även en kostnad för el som baseras på din förbrukning. För mer information se ”Eldistribution”.

Trappstädning debiteras per ursprunglig lägenhet. Detta påverkar sammanslagna lägenheter som får betala en trappstädningsavgift för varje ursprunglig lägenhet som ingår i den sammanslagna.

För att räkna grundavgiften för en lägenhet med en annan storlek så tar du grundavgiften och delar med 41. Denna summa multiplicerar du sedan med aktuell storlek.

*Från och med 1 oktober 2018 höjs avgiften för bostäder med 4%