Information om elen finns hädanefter på https://mitt.riksbyggen.se/ (information from 2020 och framåt).

Föreningen tog i oktober 2005 över eldistributionen samt elmätarna i huset från Trollhättans Energi. Föreningen debiterar sedan dess var och en efter förbrukning och tar även ut en fast avgift (som motsvarar nätkostnaden för lägenhetskunder hos Trollhättans Energi). Den rörliga avgiften fastställs varje år av styrelsen och beräknas ligga cirka 15% över verklig kostnad. Vid månadskiftet december/januari varje år så avläses samtliga elmätare och ett eventuellt underskott eller överskott regleras på april månads avi.

Vårt avtal om fast pris hos Fyrstad Kraft löpte ut den sista oktober 2006 och efter att begärt in offerter från flera leverantörer så var det Uppsala El som gav oss bäst villkor. Vi har tecknat ett förmånligt avtal utan fasta avgifter och med ett lågt pålägg på det rörliga spotpriset från Nordpool. Sedan den förste oktober 2009 är vår leverantör Telge Energi.

Läs mer om avgifterna här.

Övergången till gemensam mätare bedöms ge ett bra tillskott till föreningens ekonomi utan extra kostnad för medlemmarna. Som större kund har vi haft möjlighet att pressa priset.

Preliminära och historiska priser:

Faktisk elavgift 2006: 90,9 öre/kWh
Faktisk elavgift 2007: 88,6 öre/kWh
Faktisk elavgift 2008: 117,1 öre/kWh
Faktisk elavgift 2009: 108 öre/kWh
Faktisk elavgift 2010: 131,6 öre/kWh
Faktisk elavgift 2011: 112,9 öre/kWh
Faktisk elavgift 2012: 94,8 öre/kWh
Faktisk elavgift 2013: 100,9 öre/kWh
Faktisk elavgift 2014: 92.7 öre/kWh
Faktisk elavgift 2015: 83 öre/kWh
Faktisk elavgift 2016: 81 öre/kWh
Faktisk elavgift 2017: 83 öre/kWh
Faktisk elavgift 2018: 110 öre/kWh
Faktisk elavgift 2019: 105,8 öre/kWh
Preliminär elavgift 2020: 134 öre/kWh

Den preliminära avgiften är 15% högre än beräknad summa enligt föreningens elregler. Avräkning och justering kommer att ske på april månads avi.

Avstämning för år 2019
Elpriser för år 2019

Avstämning för år 2018
Elpriser för år 2018

Avstämning för år 2017
Elpriser för år 2017

Avstämning för år 2016
Elpriser för år 2016

Avstämning för år 2015
Elpriser för år 2015

Avstämning för år 2014
Elpriser för år 2014

Avstämning för år 2013
Elpriser för år 2013

Avstämning för år 2012
Elpriser för år 2012

Avstämning för år 2011
Elpriser för år 2011

Avstämning för år 2010

Avstämning för år 2009

Avstämning för år 2008

Avstämning för år 2007

Mätarställningar 2011-01-10

Mätarställningar 2010-01-05

Mätarställningar 2009-01-03

Mätarställningar 2008-01-02

Mätarställningar 2006-10-31