Sammanställning över aktuella avgifter:

Grundavgift 41 kvm: 1987 kr/mån
Kabel-TV & Bredband: 184 kr/mån*
Elnät: 77 kr/mån
Trappstädning*: 58 kr/mån
Extra förråd (f.d. skyddsrum): 100 kr/mån

Anmärkningar:
Grundavgift, kabel-tv, bredband, trappstäd och elnät är obligatoriska. Utöver dessa tillkommer även en kostnad för el som baseras på din förbrukning. För mer information se ”Eldistribution”.

Trappstädning debiteras per ursprunglig lägenhet. Detta påverkar sammanslagna lägenheter som får betala en trappstädningsavgift för varje ursprunglig lägenhet som ingår i den sammanslagna.

För att räkna grundavgiften för en lägenhet med en annan storlek så tar du grundavgiften och delar med 41. Denna summa multiplicerar du sedan med aktuell storlek.

*Från och med 1 april 2020 höjs avgiften för Kabel-TV och Bredband till den verkliga kostnaden per lägenhet som är 184 kr/mån